Horse Racing Tracks in South Korea


Horse Racing Tracks in South Korea

Busan Gyeongnam Race Park
685 Juam-dong Gwacheon
Busan, Busan Gwang’yeogsi 614-708
South Korea
Telephone: +82 25 091 221

Jeju Racecourse
1206 Yusuam-ri
Cheju City, Jejudo 690-032
South Korea
Telephone: +82 25 092 337
Telephone: +82 25 092 338

Seoul Racecourse
685 Chuam-dong Kwach’on-shi
Seoul 143-210
South Korea
Telephone: +82 25 092 337
Telephone: +82 25 092 338

  • Comments Off on Horse Racing Tracks in South Korea

Comments are closed.